อัตราค่าบริการ

[table id=1 /]

ผู้ว่าจ้างที่เป็นรูปแบบนิติบุคคลสามารถหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ตามกฏหมาย

** รบกวนลูกค้าโทรมาแจ้งเพื่อจองรถล่วงหน้า 1-2 วัน