รับทำบัญชี ปิดงบ ราคาถูก – ยื่นภาษีไม่ถูกหลัก เสียเบี้ยปรับโดยใช่เหตุ

รับทำบัญชี ปิดงบ ราคาถูก – ยื่นภาษีไม่ถูกหลัก เสียเบี้ยปรับโดยใช่เหตุ

ยื่นภาษีให้ถูกหลัก ช่วยลดเบี้ยปรับที่ไม่จำเป็น

 

          หน้าที่ของนิติบุคคล คือ การหัก ณ ที่จ่ายทุกรายการ แม้ไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เช่น ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าขนส่ง ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้จ่ายเงินที่จะต้องหักค่าใช้จ่ายส่วนนี้ และเมื่อทำการหัก ณ ที่จ่ายเรียบร้อยบริษัทต้องทำการส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากร ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปที่เกิดการหัก ณ ที่จ่าย

         หากไม่ทำตามข้อกำหนดดังกล่าว สรรพากรก็จะมีเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม สำหรับบริษัทนั้น ๆ โดยอัตราเงินเพิ่มจะอยู่ที่ 1.5 ต่อเดือน และเบี้ยปรับไม่เกิน 2,000 บาท

        ในกรณีของนิติบุคคลที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท ที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ต้องมีการส่งรายงานภาษีของบริษัททุกเดือน ซึ่งถ้าไม่นำส่งรายงานนี้จะมีเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม 1 หรือ 2 เท่าของภาษีที่จะต้องเสีย รวมทั้งเงินเพิ่ม 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนจะถูกปัดเป็น 1 เดือนเต็ม)

 

“ ค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปพยายามขอใบกำกับภาษี
หรือใบเสร็จเต็มรูปแบบ โดยออกในนามของบริษัท
เพราะค่าใช้จ่ายส่วนนี้เราสามารถขอคืนได้ ”

 

        เมื่อเราอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เราต้องส่งภาษีซื้อ – ขาย ซึ่งทางกรมสรรพากรได้กำหนดไว้ว่า ถ้าเป็นผู้ประกอบการที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ในทุกเดือนจะต้องส่งรายงานแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) แนบรายการซื้อ – ขาย แม้จะไม่มียอดขายก็ตาม และถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดก็จะมีเบี้ยปรับเกิดขึ้น

รับทำบัญชีราคาถูกขอบคุณข้อมูลจาก https://www.etda.or.th

 

คุณภาพไม่ได้วัดกันที่ราคา แต่วัดกันที่ผลงาน

มีบัญชีที่ดี…ก็เหมือนมีเพื่อนบัญชีที่รู้ใจ

 

1. รับทำบัญชีราคาถูก เดือนละ  1,000  บาท เอกสารไม่เกิน 40 บิล (บิลขาย+บิลซื้อ+บิลค่าใช้จ่าย)

– เกิน 40 ไม่เกิน 70                       1,500
– เกิน 70 ไม่เกิน 100                     2,000
– เกิน 100 ไม่เกิน 130                   2,500
– เกิน 130 ไม่เกิน 150                   3,000

     หมายเหตุ  1. บิลค่าใช้จ่ายเช่นบิลค่าน้ำมัน ค่าอาหารเครื่องดื่ม ใบสำคัญจ่ายเงินเดือนค่าแรง บิลเงินสด ค่าเช่า ค่าบริการต่างๆ เป็นต้น

   
    หมายเหตุ  2. ลูกค้าใหม่ย้ายสำนักงานมีค่าตั้งยอดงบดุลและสินทรัพย์ถาวร 1,000 บาท  งบเปล่าฟรีค่าธรรมเนียม
 

2. ค่าสอบบัญชีราคาถูก (ไม่รับงานภายนอก)
    งบเปล่า                           5,000.00
    รายได้ไม่เกิน 1 ล้าน      6,000.00

*** รายได้มากกว่า 1 ล้าน สอบถามเพิ่มเติมได้ ***

โทร. 098-3696839 อ้อม

Add Friend
แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยค่ะ

รับทำบัญชี
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

1) ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อขาย และเอกสารการลงบัญชีทั่วไป
2) ลงสมุดรายวันซื้อ ขาย จ่าย รับ สมุดรายวันทั่วไป
3) จัดทำรายงานภาษีซื้อขาย
4) กรอกแบบยื่นแบบ ภ.พ.30 ออนไลน์เท่านั้น
5) จัดทำบัญชีทรัพย์สิน คิดคำนวณค่าเสื่อมราคา
6) จัดทำงบการเงิน (รายเดือนและรายปี)
7) ตรวจสอบเซ็นต์รับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (cpa)
8) จัดทำ ภ.ง.ด.50 สบช.3 พร้อมยื่นนำส่ง (ฟรี) เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
9) ราคานี้ไม่รวม ภงด.1 1ก 3 53 51 ประกันสังคม บอจ.5
10) กรณีให้จัดทำแบบภงด.1 1ก 3 53 51 ประกันสังคม บอจ.5  คิดค่าบริการแบบละ 300-500

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *