บริการของเรา

บริการของเรา

เรามีการบริการที่หลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้า

-บริการหกล้อดั้มรับจ้าง เก็บ ย้าย ซากกองวัสดุ เศษปูน เศษขยะ ซากไม้ วัชพืชต่างๆ ที่ไม่ต้องการออกจากพื้นที่ ขนถ่ายเพื่อไปทิ้ง หรือ ถมตามจุดที่ต้องการ บริการรับเหมาวิ่งในไซต์งานก่อสร้าง

-บริการแบคโฮให้เช่าพร้อมหัวเจาะ ไว้สำหรับเจาะพื้นแข็ง หิน หรือคอนกรีต เพื่องานรื้อ ปรับปรุงซ่อมแซมทุกประเภท เช่น เจาะรื้อพื้นถนนใหม่ รื้ออาคารบ้านเรือนที่เป็นปูนต่างๆ รายวัน รายเดืือน พร้อมคนขับ

-บริการรับเคลียร์พื้นที่ ปรับพื้นที่ ปรับหน้าดิน ถมที่ดิน

-รับขุดสระ ขุดลอกคลอง ขุดดิน จุดเจาะพื้น ขุดวางท่อน้ำ ท่อประปา